9 september kl. 16:30 – Terminsstart för alla elever

Första lektionstillfället för alla elever på Svenska Skolan.

2 september 16:30 – Intagning för nya elever

Nivåprov för barn intresserade av att börja på Svenska Skolan i Boston.

Skolan stängd för sommarlov

Intagning av nya elever 2 september kl. 16:30 på skolan. Terminsstart för alla 9 september.

Midsommarfest/Skolavslutning den 8 juni

På Fessenden School, 250 Waltham St. Newton. Samling 09:45. Tillställningen börjar 11:00.

Öppet hus på SSB tisdag 6 maj

Välkomna på Öppet Hus kl. 16:30 den 6 maj!

349 Boston Post Road, Weston, MA

Styrelsemöte 7 nov kl. 19:00

Svenska Skolans styrelsemöte äger rum torsdagen, 7 november kl. 19:00

Årsmöte 30 sept kl. 19:00

Svenska Skolans årsmöte äger rum måndagen den 30 september kl. 19.00 hemma hos Sandro Mina

3 september kl. 16:30 – Terminsstart för alla elever

Första lektionstillfället för alla elever på Svenska Skolan.

27 augusti 16:30 – Intagning för nya elever

Nivåprov för barn intresserade av att börja på Svenska Skolan i Boston.

Midsommarfest/Skolavslutning den 9 juni

På Fessenden school i Newton. Samling kl. 9:45. Tag med något nötfritt till gemensamma efterrättsbordet och blad och grönt till midsommarstången.