Svenska Skolans styrelsemöte äger rum torsdagen, 7 november kl. 19:00