Intagning av nya elever 2 september kl. 16:30 på skolan. Terminsstart för alla 9 september.