Nivåprov för barn intresserade av att börja på Svenska Skolan i Boston.