Första lektionstillfället för alla elever på Svenska Skolan.