Information om de olika tillfällena har skickats via email.