Akademiska klasserna: 9 oktober
Förskolan: 16 oktober