BJÖRNBÄREN — Björnbären är Svenska Skolans klass för de allra yngsta barnen, ca tre år gamla…
Vi övar vår svenska genom lek, sång och sagor. Vi börjar lektionen med att samlas i ring, och sjunga sånger och prata med varandra om veckan som varit. Resten av tiden ägnar vi oss åt sagor, pyssel och lekar, samt en fikapaus då föräldrarna får komma in och vara med. Många av lektionerna har ett tema, till exempel färger, former, djur och natur, årstider eller svenska högtider. När det passar kopplar vi sånger, läsning, pyssel och lekar till lektionens tema. Varje vecka får ett barn ta med sig en favoritbok hemifrån, och en förälder får komma in och läsa vid slutet av lektionen.

Åsa
Åsa och hennes familj kom till Svenska Skolan i Boston 2014. De var tidigare med i svenska skolan i Philadelphia i flera år, där Åsa undervisade förskoleklassen. Åsa kommer unsprungligen ifrån Göteborg, men bor nu i Rhode Island med sin man, tre barn och en busig cocker spaniel. Trots lång resväg ser de fram emot att komma till Svenska Skolan varje vecka!

 

SMULTRONEN — Smultronklassen består av elever som vanligtvis är mellan 3 och 4 år…
I Smultronen leker, sjunger, och pratar vi så mycket svenska som vi bara kan. Det viktigaste är att barnen får en positiv relation till svenskan och att vi har roligt tillsammans. Lektionerna börjar med att barnen får sätta upp sina namn på tavlan och att vi räknar hur många elever som är närvarande. Sedan får barnen en chans att berätta någonting som hänt under veckan som gått. Vi pratar sedan om vädret och går igenom veckodagar, siffror, alfabetet och färger. Smultronen har ett tema varje vecka. Utgående från temat lär vi oss nya ord. Vi läser böcker, gör pyssel och sjunger sånger som handlar om samma tema. Syftet med Smultronklassen är att barnen genom lek och sång utvidgar sitt ordförråd och får en chans att prata svenska med jämnåriga barn. Och att de har roligt förstås!

Angelica
Angelica har varit med i Svenska skolan sedan VT2005 då hennes son Sebastian började i Smultronen. Angelica har varit lärare sedan VT 2010 och hunnit vara med i skolans styrelse sedan 2007, bl a som ordförande, vice ordförande. Angelica kommer ursprungligen från Västervik och har bott i Massachusetts sedan 1998. Hon bor i Harvard med sin pojkvän, 4 barn och deras Boston Terrier.

“Att vara lärare på Svenska är otroligt givande och roligt och det har hjälpt mig och barnen att vara mer aktiva med svenska språket och svensk kultur hemma.”

 


LINGONEN —Lingonen består av elever i 4-5-årsåldern…
Vi börjar lektionen med att ta närvaro och barnen får en chans att prata om vad som har hänt under veckan. Sedan går vi igenom “dagens tema”, vilket är baserat på blandade ämnen bland annat alfabetet, siffror, färger, former, djur, kroppsdelar, klädesplagg, väder, veckodagar och månader. Vi går igenom en temabild, gör aktiviteter, läser och sjunger om dagens tema. Vi använder en arbetsbok som vanligtvis sänds hem som läxa och varje lektion går vi igenom dagens läxa. Om vi har tid jobbar vi lite med arbetsboken under lektionen annars arbetar barnen hemma med en förälder. Materialet är utformat så att eleven arbetar grundligt med varje bokstav genom att spåra bokstavens form och hitta den gömd bland andra bokstäver. Lingonen har också gemensam sång och lekstund med Hallonen. Till sist brukar vi bjuda in en förälder som läser en bok. Barnen får en chans att dela med sig av sina favoritsagor och får också ta med sig något att visa och berätta om för resten av klassen.

Sofia
Sofia kommer från Broby, skåne. Hon kom till Newton 1996 som au-pair. Hon bor just nu i Brookline med sin amerikanske man Eric och sina två pojkar Lance och Zachery. Lance började svenska skolan HT2006. “Lance trivs jättebra och tycker att det är roligt att lära sig svenska sånger och traditioner.” Zachery började Svenska Skolan VT2009. Sofia var vikarie för Smultronen och Jordgubbarna i två år innan hon blev fröken för Lingonen. När hon inte jobbar med Svenska Skolan jobbar Sofia fulltid som programmerare.

 


HALLONEN — Hos Hallonen hittar man barn i 5-6-årsåldern…
Vi samlas framför “skolhuset” och pratar om det som hänt den senaste veckan. Sedan får veckans stjärna prata om den sak han/hon har tagit med sig, en mycket uppskattad del av lektionstiden! Vi går även igenom veckodagar, månader, dagens tema, bokstavsbilder och annat roligt. Den röda tråden genom lektionerna är alfabetet. Vi läser alfabetssagor antingen ur “Granens ABC” skriven av Månnicka Skoglund och Berit Åberg eller “Trullesagor” av Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist. När vi inte övar sånger inför jul och midsommar kommer Lingonen och Nytänkarna växelvis in till oss och är med på en 15 min lång sångstund, ett bra sätt att få yngre och äldre elever att lära känna varandra. I slutet av lektionen läser en förälder eller au-pair en bok som veckans stjärna tagit med sig hemifrån. Det blir en stor variation och är en mycket uppskattad avslutning på dagen. Annat vi går igenom är djur och växter, siffror, former, olika rum i huset, klockans hela timmar, musiklektion, lek, spel och pyssel samt ljudar korta ord.

Frida
Frida är lärare för Hallonen och har undervisat på förskolesidan sedan hösten 2004. Hon kommer från Sandared utanför Borås och flyttade till USA i februari 2003 med maken Thord och barnen Erik och Alice. Innan flytten till USA arbetade Frida som ordermottagare på Linus & Lotta Postorder AB. På fritiden tycker hon att det är roligt att handarbeta, spela oboe samt träna karate. Frida tycker det är roligt att undervisa, leka och sjunga med barnen. “Det är inte bara barnen som lär sig av mig, jag lär mig av dem också”.

 

NYTÄNKARNA — Nytänkarna består av Svenska Skolans första akademiska klass och består främst av elever som är i 6-7-årsåldern…
Hos Nytänkarna lär vi oss svenska på ett lekfullt sätt. Dagens hjälpare snurrar på ett aktivitetshjul och där pilen stannar är vår nästa aktivitet. Hjulet består av delarna lek, tävling, spel, bokstund, arbetssida samt den hemliga stjärnan. Vi lär oss att läsa med hjälp av små alfabetsböcker i vår bokkalender. Vi går igenom uppfinningar baserad på Uppfinningarnas ABC bok, olika vetenskapsexperiment baserat på Skolverkets program Concept Cartoons och lär oss olika djur genom leken rita, gissa, spring.

Hos Nytänkarna lär sej eleverna att tala svenska inför klassen. Det sker bl.a genom läxor, enkla projekt i klassrummet, och högläsning. Varje lektion jobbar vi i vår arbetsbok och går igenom svensk grammatik. Varje vecka får eleverna en läxa som tar i genomsnitt 15 minuter. Läxorna grundar sej främst på alfabetet, enkel grammatik och skrivning. Syfte med klassen är att introducera läsning, skrivning samt uppträda inför en grupp.

Catharina
Catharina är lärare för Nytänkarna. Hon är född i Jakobstad, Finland och flyttade till USA 1990. Hon kom till SSB VT 1998 när hennes dotter började i den dåvarande Lekgruppen. Hösten 2003 tog hon över ansvaret för Lekgruppen och skapade den nuvarande förskolan. Hösten 2011 blev hon SSBs huvudlärare. Catharina är civilekonom men älskar att jobba med barn. Hon har bl.a jobbat som privat språklärare i tyska, på dagis och håller sedan 1999 konsttimmar i barnens lågstadium. Hon tar hand om eleverna under lärarnas lunchtimmar i barnens skola sedan 2006.

 

UTVANDRARNA — Utvandrarna består av elever i 6-8 års åldern. Denna är den andra akademiska klassen på skolan…

Klassen jobbar mycket med enkel geografi så att eleverna kan få en bild av Sverige och hur kartan ser ut. Det talas också om traditioner och årstider så att barnen kan få ett mer utvecklat begrepp om landet. Det är också en liten del naturkunskap, med lära om djur och natur.

Tyngdpunkten av undervisningen ligger dock i själva svenska språket, och med att stärka de redan lärda kunskaperna samt att utöka ordförråd och utveckla grammatiken. Varje vecka arbetar eleverna i en arbetsbok samt med olika arbetsblad.

Utvandrarna får hemläxa varje vecka som tar cirka 20 minuter. Läxan kan vara lite olika från vecka till vecka men bygger oftast på ordförståelse, läsförståelse och grammatik. Eleverna får även göra egna hemarbeten om deras anknytning till Sverige och får sedan redovisa sina arbeten för klassen. Detta görs för att både förstärka språket och hjälpa barnen få en bild av Sverige och landets geografi, samt att uppmuntra muntlig redovisning.

Utvandrarna spenderar tid varje vecka med att lyssna på högläsning under lektionstid. Målet är att de själva ska kunna läsa lättare texter inför klassen på vårterminen med eller utan stöd från läraren.

Elin
Utvandrarnas lärare heter Elin. Hon kommer ursprungligen från Frösön men har sedan 2003 varit fast bosatt i USA. Hon bor i North  Andover med sin man och två barn. Hennes dotter är också elev på Svenska Skolan.

Från 2011 till 2014 satt Elin med i Svenska Skolans styrelse och arrangerade många av skolans evenemang. Elin har varit flitig vikarie under åren i Svenska Skolans klasser och blev fast lärare i Utvandrarna hösten 2014.

Utanför Svenska Skolan jobbar Elin inom ”Early Intervention” och tycker om löpning, skidåkning och att umgås med sin familj och sina vänner.

 

NYBYGGARNA — Nybyggarna är elever i åldersgruppen 8-9 år och är den tredje av de fem akademiska klasserna i Svenska Skolan…
Undervisningen i Nybyggarklassen innehåller träning av muntlig förmåga (i samtal och inför grupp), skrivövning omfattande stavning, meningsbyggnad samt enklare grammatik, och läsövning med syfte att utveckla läsförståelse och läsvana. Stor vikt läggs på att öka elevens ordförråd. Eleverna får läxa varje vecka som kräver ca 30 minuters hemarbete. Eleverna bör också ägna tid till att läsa böcker på sin fritid. Föräldrarhjälp är en viktigt del för elevens skolarbete.

Rickard
Rickard är lärare för Nybyggarklassen. Rickard har varit aktiv i Svenska Skolan i Boston sedan 2003, först som sekreterare i styrelsen och lärarvikarie och sedan 2006 som ordinarie lärare för Nybyggarna. De tre egna barnen har också gått igenom utbildningen på SSB. Rickard flyttade med familj från Stockholm till Massachusetts 2001. Rickard är civilingenjör och arbetar med försvarssystem på Hanscom Air Force Base utanför Boston.

 

TRE KRONOR — I klassen Tre Kronor går elever från 8 till 10 års ålder…
I Tre Kronor fortsätter eleverna att utveckla sin förmåga i svenska språket både skriftligt och muntligt. Årstiderna utgör en viktig grund för våra lektioner. Vad händer just nu och hur påverkar det oss? Årstiderna hjälper oss att stimulera språket i klassrummet men också att lära oss mer om Sverige och svenska traditioner. Vi har också en arbetsbok som tar upp viktiga stavningsregler. Vi arbetar dessutom med olika texter såsom skönlitteratur, dikter, fakta- och sångtexter. Efteråt pratar vi om vad vi läst där eleverna får uttrycka sig spontant men också höra vad sina kompisar har att säga. Det är viktigt i Tre Kronor och det ska vara kul att komma varje tisdag. Varje vecka ges läxa som kräver ca 30 minuters hemarbete.

Marie
Marie är lärare i Tre Kronor. Hon kommer från Veberöd som ligger i Skåne. Hon har en svensk lärarexamen i engelska/tyska åk 4-9 och har undervisat i Sverige, Spanien, Tyskland och USA. År 2005 arbetade Marie på Svenska Skolan i Boston och kom tillbaka detta året eftersom skolan betyder mycket för henne. Hon har också två barn som går på skolan.

 


VIKINGARNA — Vikingaklassen samlar skolans äldsta elever, från 10-årsåldern och uppåt…
Vikingarna brukar jobba kring ett par större teman varje år. De senaste åren har vi t.ex. forskat om OS-grenar, kända svenskar och Sveriges geografi och natur. Vi har även läst samhällskunskap och gjort projekt om Vasaskeppet. Som du ser varierar ämnena vi tar upp! Med i undervisningen finns också många återkommande moment:
- Vi ger ut en skoltidning, Vikingabladet,som vi skriver helt själva.
- Vi läser nyhetstexter som vi summerar muntligt inför klassen.
- Vi läser böcker som vi tycker verkar bra och skriver bokrapporter om dem.
- Ibland har vi också bokklubb där flera elever läser samma bok och diskuterar den.
-Vikingarna förväntas jobba hemma med läxor ca 30-45 minuter per vecka. Därutöver förväntas de läsa regelbundet på svenska.
Genom att läsa och skriva mycket utvecklar vi vårt ordförråd och vår känsla för språket. Vi lär oss grammatik och övar rättstavning. Vi deltar aktivt i skolans kulturella evenemang (julpyssel, lucia, påsk, midsommar, filmkvällar, etc.) och de senaste åren har vi till och med filmat egna filmer!

Helena
Helena är lärare i Vikingaklassen sedan hösten 2011. Året innan undervisade hon Nytänkarna. Helena är född och uppvuxen i Åbo och har bott i USA sedan mitten av 1990-talet. Helena har varit aktiv på Svenska Skolan sedan VT 2004 då hennes dotter började i förskolegruppen. Hon har suttit med i styrelsen på olika poster sedan dess. Innan hon blev lärare hoppade hon in som vikarie där det behövdes, bl.a. en hel termin på förskolesidan. Under studietiden jobbade Helena som lärarassistent i en flyktingklass och har sedan dess varit intresserad av språkinlärning. När hon inte sysslar med Svenska Skolan jobbar Helena med rekrytering och processutveckling inom översättningsbranschen.

 


DALAHÄSTARNA —Dalahästarna samlar en liten grupp motiverade elever som vill vidareutveckla sin svenska…
 Eleverna är f.d. vikingar som har vuxit ur vikingaklassen eller inte har möjlighet att delta i undervisningen på tisdagar. Gruppen träffas under helger och jobbar därutöver på distans.Det krävs mycket självständigt arbete, minst två timmar per vecka, och god förmåga att planera sin tid. Eleverna kommunicerar med sin lärare efter behov mellan träffarna för att få feedback och komma vidare med sina uppgifter. Vi läser mycket litteratur, skriver längre texter, gör projekt och övar att diskutera/argumentera. Vi följer med vad som händer i Sverige genom att regelbundet läsa svenska nyheter på nätet och diskutera dem när vi träffas. Vid behov repeterar vi grammatik, stavnings- och skrivregler, allt för att bli ännu bättre på att skriva.

Helena
Helena har varit lärare på Svenska Skolan sedan 2010. Hon är född och uppvuxen i Åbo och har bott i USA sedan mitten av 1990-talet. Helena har varit aktiv på Svenska Skolan sedan VT 2004 då hennes dotter började i förskolegruppen. Hon har suttit med i styrelsen på olika poster sedan dess. Innan hon blev lärare hoppade hon in som vikarie där det behövdes, bl.a. en hel termin på förskolesidan. Under studietiden jobbade Helena som lärarassistent i en flyktingklass och har sedan dess varit intresserad av språkinlärning. När hon inte sysslar med Svenska Skolan jobbar Helena med rekrytering och processutveckling inom översättningsbranschen.

 


MUSIK —Flera gånger om året uppträder Svenska Skolan vid olika evenemang med sång och musik….
Runt jul har eleverna olika luciaframträdanden: på skolan för släkt och familj, på äldreboendet Scandinavian Living Center och på föreningen SWEAs stora julmarknad i Boston. Barnen är väldigt förtjusta i sångövningarna och föräldrarna uppskattar att barnen får lära sig svenska sånger och traditioner.

 

DRAMA —Vi bygger på vårt svenska ordförråd i pedagogiskt drama, improvisationer, dramatisk gestaltning, rollspel och teater….
Dramaprogrammet hösten 2014

Lilla, Mittemellan och Stora ensemblen.

Drama hjälper barn i deras identitetsskapande och språkutveckling. Här ges utrymme att distansera det personliga och genom experimenterande i olika karaktärer våga pröva andra sätt att vara. Med fokus på improvisation utforskar vi tillsammans känslor och agerande i imaginära situationer. Vi tittar även på hur ett manus är uppbyggt och hur man laddar sin karaktär. Avslutningsvis presenterar vi en liten föreställning baserad på fyra olika folksagor i respektive grupp: Lilla, Mittemellan och Stora ensemblen.

Föreställning Lilla ensemblen:
Sagan om Bockarna Bruse och Sagan om de tre små grisarana

Föreställning Mittemellan ensemblen
Sagan om Guldäpplet

Föreställning Stora ensemblen
Sagan om tjuven som kunde stjäla allt

Föreställningar 14/10 & 21/10

Anna
Anna är Svenska Skolans dramalärare. Hon har varit lärare i Svenska Skolan sedan hösten 2012 och har tre egna barn i skolan.
Anna flyttade till Boston 2011 från sin födelseort Stockholm. Där arbetade hon som Creative Director efter examen från Beckmans Designhögskola.

 

 

ASSISTENTER

Erik
Efter flera år hos Vikingarna har Erik sedan läsåret 2011/2012 varit assistent i olika klassrum på Svenska Skolan. Varje vecka ser han fram emot att träffa eleverna och prata svenska. “Det är roligt att se hur eleverna utvecklas både med språket och med varandra”.